Protokoll från möte med Vattendimma-företagen den 28 juni 2016

Protokoll från det första mötet med representanter från Vattendimma-företagen som genomfördes den 28 juni 2016. Klicka på länken till höger för att ta del av protokollet.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.