Presto Brandsäkerhet

Besöksadress:  Värmbolsvägen 2, Katrineholm

Postadress:  Box 315, 641 23 Katrineholm

Telefon:  0150-760 00

Mailadress:  info@presto.se

Kontaktperson:

Huvudsaklig verksamhet:  Komplett leverantör av produkter och tjänster inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet samt även Finland och Norge

Antal anställda:  ca 300

Besök vår hemsida här

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.