Prejudicerande sprinklerdom i Göteborg

När Attendo Care tog över driften av äldreboendet Brogården i Mölndal beslutade de att nattbemanningen skulle minskas från fyra till två personer. Räddningstjänsten Storgöteborg ansåg att deras beslut var oacceptabelt och ställde bl.a. krav på sprinklerskydd av boendet. Attendo Care överklagade och drev frågan till domstol. Efter fyra års prövningar i flera rättsinstanser kom så domen i våras : Räddningstjänsten fick rätt!

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.