PreCendo AB

Besöksadress:  Marieholmsgatan 42, Göteborg

Postadress:  Fack 1830, Box 226, 751 04 Uppsala

Telefon:  031-27 28 00

Mailadress:  precendo@precendo.se

Kontaktperson:  Annelie Andreasson, annelie.andreasson@precendo.se

Huvudsaklig verksamhet:  Besiktning, konsultation och utbildning inom brandskyddsanläggningar.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  20

Besök vår hemsida här