PreCendo AB

Besöksadress:  Marieholmsgatan 42, Göteborg

Postadress:  Fack 1830, Box 226, 751 04 Uppsala

Telefon:  031-27 28 00

Mailadress:  precendo@precendo.se

Kontaktperson:  Annelie Andreasson, annelie.andreasson@precendo.se

Huvudsaklig verksamhet:  Besiktning, konsultation och utbildning inom brandskyddsanläggningar.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  20

Besök vår hemsida här

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.