Persson, Rolf

Rolf Persson (NVS Sprinkler) var Sprinklerfrämjandets förste ordförande under åren 1994-1997. Rolf Persson blev hedersmedlem 2004.

Rolf Persson var sakkunnig sprinkler för NVS under många år.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.