P&B Brandkonsult AB

Besöksadress:  Fersens väg 18, 211 72 Malmö

Postadress:  se ovan

Telefon:  040-611 71 90

Mailadress:  info@pob.se

Kontaktperson:  Tobias Ekberg  t.ekberg@pob.se

Huvudsaklig verksamhet:  Konsulter inom brandskydd, industriell riskhantering och explosionsfarlig miljö

Geografiskt verksamhetsområde:  Södra Sverige

Antal anställda:  9

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.