Östman, Birgit

Birgit Östman, Trätek, tilldelades Sprinklerpriset 2003. Birgit Östman fick utmärkelsen för sitt och Träteks engagemang i  att bidra till att ta fram SBF:s nya boendesprinklerrekommendationer som tillät (sprinklade) trähus upp till åtta våningar höga.

Birgit Östman var också med och arrangerade sprinklerseminarium i samband med Bo 01-mässan i Malmö 2001. Hon har därefter fortsatt att vara aktiv i boendesprinklerfrågor.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.