Östman, Birgit

Birgit Östman, Trätek, tilldelades Sprinklerpriset 2003. Birgit Östman fick utmärkelsen för sitt och Träteks engagemang i  att bidra till att ta fram SBF:s nya boendesprinklerrekommendationer som tillät (sprinklade) trähus upp till åtta våningar höga.

Birgit Östman var också med och arrangerade sprinklerseminarium i samband med Bo 01-mässan i Malmö 2001. Hon har därefter fortsatt att vara aktiv i boendesprinklerfrågor.