Sprinklerfrämjandets kansli

Sprinklerfrämjandet har ett kansli som kan nås under följande adress:

Sprinklerfrämjandet har två verksamhetsansvariga personer, Gösta Holmstedt och Jan Wisén, som på deltid arbetar med kansliets löpande frågor.

Gösta Holmstedt

gosta_holmstedt Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.
E-post: gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se
Mobil: 070-878 77 90

Jan Wisén

jan_wisenBrandingenjör och fd brandchef. Verksam i brand- och säkerhetsbranschen sedan 1973, främst inom kommunal räddningstjänst.
E-post: jan.wisen@sprinklerframjandet.se
Mobil: 070-346 95 15