Nya byggregler (BBR 2012) banar väg för boendesprinkler inom utpekade områden

Boverket öppnar en ny sprinklermarknad värd många hundra miljoner kronor för leverantörer och installatörer av sprinklersystem. Boverket höjer brandskyddet på ett par utpekade områden – sjukhus och särskilda bondeformer, t.ex. äldreboenden.

 

 

 

 

 

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.