Ny stödmedlem – Sölvesborgshem AB, Sölvesborg

Vi glädjer oss mycket åt att vi under januari 2014 fått en ny stödmedlem – Sölvesborgshem AB. Deras affärsstrategi är att de på ett affärsmässigt sätt medverka till att kommuninvånarnas behov av bostäder tillgodoses genom att erbjuda: Bostäder med god kvalité, trivsam miljö samt bra service som ger trivsel, trygghet och livskvalité.  Bolaget förvaltar lägenheter, lokaler och garage, såväl centralt som i kommunens övriga tätorter.

Sölvesborgshem AB, tillsammans med Sölvesborgs Energi och Vatten AB samt Sölvesborgs Industri AB, tillhör det av Sölvesborgs kommunfullmäktige bildade moderbolaget, Sölvesborgs Kommunföretag AB.

 

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.