Ny medlem i Sprinklerfrämjandet

Vi hälsar en ny medlem välkommen till vår illustra samling av medlemmar. Det är DESMI Danmark A/S som ansökt om medlemskap den 2 april 2013. DESMI Danmark A/S har varit aktiva på den danska sprinklermarknaden under de senaste 35 åren och vill nu utöka sin verksamhet även till Sverige och har därför ansökt om medlemskap i vår organisation. Ni kan läsa mer om DESMI Danmark A/S på deras hemsida.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.