Norsk sprinklerstatistik för 2004 – 2013

Norge presenterar åter en imponerande statistik där det installerats 529 741 sprinklerhuvuden inom industrin och 116 616 stycken boendesprinklerhuvuden under 2013. Ladda ner statistiken via länken till höger.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.