Nordiska Brand AB

Besöksadress:   Banvaktsvägen 18, 1 tr, Solna

Postadress:  Banvaktsvägen 18, 171 48 Solna

Telefon:  08-730 06 70,  fax: 08-730 06 72

Mailadress:  info@nordiskabrand.se

Kontaktperson:  Tomas Farestveit,  tomas@nordiskabrand.se

Huvudsaklig verksamhet:  Besiktning och projektering av sprinkler, brandlarm och utrymningslarm.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  16

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.