Nordiska Brand AB

Besöksadress:  Gelbjutarevägen 5, Solna

Postadress:  Gelbjutarevägen 5, 171 48 Solna

Telefon:  08-730 06 70,  fax: 08-730 06 72

Mailadress:  info@nordiskabrand.se

Kontaktperson: Thomas Waghorn, thomas.waghorn@nordiskabrand.se, 070-609 16 79

Huvudsaklig verksamhet:  Besiktning och projektering av sprinkler, brandlarm och utrymningslarm.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  12 

Besök vår hemsida här