Nationalmuseum i Stockholm & Ubåtsmuseet Karlskrona

I tidskriften Bygg & Teknik nr 6 2014 finns en intressant artikel om två komplexa museer som båda kommer att förses med sprinklerskydd. Det gäller Nationalmuseum i Stockholm som genomgår en fullständig renovering & en tillbyggnad av Marinmuseet i Karlskrona. Det nya Ubåtsmuseet i Karlskrona utrustas med ett sprinklersystem i samband med en tillbyggnad av Marinmuseet med en ny ubåtshall. Statens Fastighetsverk har valt att sprinklerskydda båda museerna p.g.a. de brandskyddstekniska utmaningarna, där flera brandskyddtekniska byten kunnat genomföras. Läs bifogad artikel genom att klicka på länken till höger.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.