Myterna om vattensprinkler

Myterna om sprinkler är många. Många hävdar i okunnighet att sprinklersystemen är dyra och att de orsakar stora vattenskador. De flesta av myterna är baserade på missuppfattningar och/eller bristfällig kunskap. I själva verket rör det sig ju om väldigt snabba och säkra system som minimerar skadorna vid en brand och som framförallt motverkar att en stor brand utvecklas. Systemen räddar inte bara värden, de RÄDDAR MÄNNISKOLIV! Den här artikeln behandlar de flesta av de myter som behöver bemötas med saklighet och fakta.

 

 

 

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.