Hultmark Sweden AB

Besöksadress: Dunhammarvägen 18

Postadress: 374 51 Asarum

Telefon: 0709-298052

Mailadress: jens@hultmarksweden.com

Kontaktperson: Jens Hultmark

Huvudsaklig verksamhet: Distribuerar och Installerar Ultrafog vattendimma

Geografiskt verksamhetsområde: Hela landet

Antal anställda: 12

Besök vår hemsida här: hultmarksweden.se

Uppdatering Årsmöte och seminarium den 16 april 2020

Information om Coronaviruset till våra medlemmar.
Med anledning av utbrottet av Coronavirus följer Sprinklerfrämjandet utvecklingen kontinuerligt via de ansvariga myndigheterna, främst UD ochFolkhälsomyndigheten. Det är viktigt att våra medlemmar håller sig informerade om läget löpande via deras hemsidor.

Om inte läget förbättras eller stabiliseras gällande spridning av Coronaviruset kommer Sprinklerfrämjandet att behöva flytta fram årsmöte till ett annat datum.

Fortlöpande information kommer så fort läget förändras eller annan information kommer från myndigheterna.

Var rädda om er och era familjer och följ Folkhälsomyndigheten rekommendationer.

Piping Solutions AB

Besöksadress: Lantmannagatan 7

Postadress: 244 31 Kävlinge

Telefon: +46 70 250 33 98

Mailadress: benny@pipingsolution.com

Kontaktperson: Benny Wallén

Huvudsaklig verksamhet: Piping Solution är ett företag i Sprinkler branschen som erbjuder konsulttjänster inom bl.a. projektledning, kalkylarbete och granskningsarbete.

Geografiskt verksamhetsområde: Hela landet

Antal anställda: 1

Besök vår hemsida här: https://www.pipingsolution.com/

Structor

Besöksadress: Solnavägen 4, Stockholm

Postadress: Solnavägen 4, 113 65 STOCKHOLM

Telefon: 08-545 556 30

Mailadress: marcus.lindell@structor.se

Kontaktperson: Marcus Lindell

Huvudsaklig verksamhet:Structor Installationsteknik AB projekterar och utreder främst VVS-, Sprinkler- och El/telekonstruktioner. Vi arbetar i byggprocessernas alla skeden.

Geografiskt verksamhetsområde: Främst Storstockholm och mälardalen.

Antal anställda: Structor gruppen har ett 400-tal medarbetare på 22 orter i Sverige. Structor Installationsteknik har kontor i Stockholm, Södertälje och Visby och har ca 30 medarbetare var av 5 st sprinklerprojektörer

Besök vår hemsida: www.structor.se

Ultra Fog

Ultra Fog

Besöksadress:

Faktorvägen 17 Q

S-43437 Kungsbacka

Sweden

Postadress:

Faktorvägen 17 Q

S-43437 Kungsbacka

Sweden

Telefon: +46 (0)31 979 87

Mailadress: anders.kjellberg@ultrafog.se

Kontaktperson: Anders Kjellberg

Huvudsaklig verksamhet:

Utveckla, tillverkare och säljer högtrycksprinklersystem till hela världen

Geografiskt verksamhetsområde:  

Hela världen

Antal anställda:

Sverige: 8

Övriga värden: 40

Besök vår hemsida här

http://www.ultrafog.com/

Convise

Convise  utför sprinklerprojektering. Vi är den första certifierade Sprinklerkonsultfirman enligt normen SBF 2016:1. Hos Convise tar vi en stolthet i att vara noggranna och lösa problem innan de uppstår. Både mot kund och internt. Vi är genuina i vårt engagemang och driver alla projekt för att slutprodukten och resan dit ska vara av hög kvalité. Vi tror på utveckling av vår personal som en stark grund för att kunna utveckla vårt bolag och våra leveranser till kund. För oss är det självklart att en modern arbetsplats innebär flexibilitet och ett aktivt ledarskap som ser och bygger talanger.

Geografiskt verksamhetsområde: Vi utför projekt över hela landet med kontor i Stockholm, Linköping och Malmö

Antal anställda: 18

Hemsida: www.convise.se