Holmstedt, Gösta

Gösta Holmstedt har sedan januari 2007 och fram till april 2018 varit verksamhetsansvarig på Sprinklerfrämjandet. Göstas engagemang, kunskap och hans omfattande nätverk har varit en stor del i Sprinklerfrämjandets positiva utveckling genom de åren som Gösta har varit verksam inom organisationen.

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- & återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.

Gösta har dessutom under flera år under 1980-talet varit ordförande i FSAB’s sprinklernämnd samt deltagit som svensk representant under samma tidsperiod i det europeiska sprinklersamarbetet inom CEA, med utvecklingen av Europeiska sprinklerregler.

Tyréns AB

Besöksadress:  Peter Myndes Backe 16, Sthlm

Postadress: 118 86 Sthlm

Telefon: 010-4522000

Mailadress: dan.forsberg@tyrens.se

Kontaktperson: Dan Forsberg, 010-452 32 06, 070-794 98 30

Huvudsaklig verksamhet: För Tyréns är hela byggnaden med dess installationer ett system. Vi vill att installationerna ska förstärka brukarnas upplevelse av byggnaden genom att skapa ett bra inomhusklimat. Genom att förena funktionella, ekonomiska och arkitektoniska värden med teknik kan vi skapa hållbara system och byggnader för framtiden.

Tyréns gedigna kunskap och erfarenhet inom VVS-, kyl-, sprinkler- och energisystem gör att vi åtar oss projekt med stor teknisk svårighetsgrad och projekt som kräver extra varsamhet eller krav för kulturhistorisk och arkitektonisk synvinkel. Vi skapar även avancerade system för industrianläggningar med exempelvis renrumskrav och EX-klassade miljöer.

Tyréns konsulter inom värme, ventilation och sanitet (VVS) medverkar till uppbyggnad, vård och förädling av VVS-installationer. Tillsammans med vår starka kompetens inom sprinkler-, kyl- och värmepumpteknik kan vi leverera kompletta lösningar för byggnadens brandskydd, klimat- och energisystem.

Geografiskt verksamhetsområde: Hela landet. Utgår från södra och mellersta Sverige

Antal anställda: 2 400 personer inom koncernen

Besök vår hemsida här

Fire Sprinkler International 2018 den 13-14 juni i Stockholm-Dags att anmäla sig.

För första gången har vi nu en Internationell Sprinklerkonferens i Sverige och i Stockholm. Konferensen arrangeras av EFSN och med Sprinklerfrämjandet som med arrangör.

Läs mer på bifogad länk och tveka inte att anmäla er till detta event. Många intressanta talare både från Sverige och övriga världen.

Fire Sprinkler International 2018 – Stockholm


http://firesprinklerinternational.com/