Medlemskap

Sprinklerfrämjandet, är en ideell organisation som under mottot – ”Sprinkler Räddar Liv, Egendom & Ekonomiska Värden” – verkar för att sprida kunskap om sprinklersystemens oöverträffade brandskyddsegenskaper.

Våra målgrupper är i första hand olika verksamheter inom industrin, hotell, vårdsektorn, särskilda boendeformer som exempelvis äldreboenden samt skolor. Alla dessa verksamheter har under åren varit drabbade av många svåra bränder och fortsätter att vara utsatta för bränder där såväl människoliv som stora ekonomiska värden går till spillo.

Sprinklerfrämjandet bildades 1994. Läs mer om vår verksamhet här.

Vad innebär ett medlemskap?

  • Som medlem får du ett automatiskt nätverk av olika aktörer inom det sprinklertekniska området såväl nationellt som internationellt
  • Du får tillgång till vår hemsida där medlemmar loggar in och får tillgång till nyheter inom vårt område, brandrapporter av särskilt intresse där sprinkler har aktiverats, statistikinformation, projektrapporter, utbildningsmaterial samt länkar till företag och organisationer inom det brandskyddstekniska området såväl i Sverige som Internationellt
  • Sprinklerfrämjandet utvecklar informations- och utbildningsmaterial (t.ex. faktablad & DVD-filmer) som medlemmarna har fri tillgång till på hemsidan
  • Vi planerar och genomför skräddarsydda utbildningar hos våra medlemsföretag med egen kunnig personal
  • Vi återför till Dig som medlem erfarenheter och kunskap från våra Internationella samarbetspartners
  • Vi samverkar i hög grad med landets Räddningstjänster och genomför bl.a. utbildningar inom sprinklerområdet för att fördjupa deras kunskaper, påverka deras egna aktiviteter inom respektive verksamhetsområden för att i sin tur informera vidare om sprinklerteknikens slagkraft och effektivitet – vilket innebär att de kan verka som vår organisations ”förlängda arm” –  samt fördjupa kunskaperna hur räddningstjänsterna med enkla redskap och åtgärder kan minimera vattenskadorna i samband med aktiverad sprinkler
  • Du kan genom ditt medlemskap påverka den sprinklertekniska utvecklingen i landet
  • Vi bearbetar och samverkar med flera myndigheter för en ökad kunskap, med syfte att utveckla sprinklerteknikens acceptans inom gällande byggnadslagstiftning och dess tillämpningsföreskrifter

Vad kostar ett medlemskap?

Avgiftsstrukturen för medlemskap antogs enhälligt vid främjandets årsmöte 2010. Strukturen redovisas i tabellform inom olika verksamhetsområden och där framgår alla byggstenar i dess konstruktion:
Ladda ned prislistan här

 

Ansök om medlemskap

Ditt namn (obligatorisk)

Företag/Organisation (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Övriga uppgifter