Maxcon AB

Besöksadress:  Signalgatan 7, Örebro

Postadress:  Box 22 138, 702 04 Örebero

Telefon:  072-732 80 43

Mailadress:  info@maxcon.se

Kontaktperson:  Kenneth Askeblad,  kenneth.askeblad@maxcon.se

Huvudsaklig verksamhet:  Konsult- och installationsverksamhet

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet men företrädesvis i mellansverige

Antal anställda:  22

Besök vår hemsida här