Maxcon AB

Besöksadress:  Signalgatan 7, Örebro

Postadress:  Box 22138,  702 04 Örebro

Telefon:  072-732 80 43

Mailadress:  info@maxcon.se

Kontaktperson:  Kenneth Askeblad,  kenneth.askeblad@maxcon.se

Huvudsaklig verksamhet:  Konsult- och installationsverksamhet

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet men företrädesvis i mellansverige

Antal anställda:  22

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.