Marioff Skandinavien AB

Besöksadress:  Snickarvägen 2, Saltsjö-Boo

Postadress:  Snickarvägen 2, 132 38 Saltsjö-Boo

Telefon:  08-747 74 00

Mailadress:  info@marioff.se

Kontaktperson:  Göran Persson, goran.persson@marioff.se, 08-747 74 07

Huvudsaklig verksamhet:  Tillverkar, levererar och installerar HI-FOG högtrycksvattendimma för industri, infrastruktur samt fastigheter såsom sjukhus, hotell etc.

Geografiskt verksamhetsområde:  Sverige, Norge och Danmark

Antal anställda:  9

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.