Månadsbrev för oktober 2012

Mycket har hänt i oktober, bl.a. konferensen Brandskydd2012 med mer än 200 deltagare. Vi har dessutom haft vår årliga gästföreläsning vid Lunds universitet för studenterna vid den pågående Brand – & Riskingenjörsutbildningen i Lund den 8 oktober.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.