Månadsbrev för november och december 2012

Årets sista månadsbrev som bl.a. i korthet sammanfattar den verksamhet som främjandet ägnat sig åt under 2012 samt ger en kort inblick i de väsentligaste händelserna som kommer att ske under 2013. Sprinklerfrämjandet har sedan 2007 till 2012 vuxit starkt genom att antalet medlemmar ökat från 48 till f.n. 73 st, som innebär en ökning med cirka 50 %. Detta har gett vår organisation ekonomisk stadga samt ökade möjligheter att ge finansiellt stöd åt olika projekt inom vårt verksamhetsområde.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.