Legionella och Fasta Sprinklersystem – Fire Protection Ass (FPA), England

Den här Tekniska rapporten från Fire Protection Association (FPA), England är daterad 2004 är en uppdatering av deras rapport som publicerades 1999. Den innehåller en sammanfattning om den kunskap som finns om risken för utveckling av legionella i Fasta vattensprinklersystem. Rapporten innehåller dessutom ett antal intressanta referenser/källor av intresse för att utöka kunskaperna kring riskerna för legionella i den här typen av slutna system.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.