Legionella i Fasta Sprinklersystem – FIA Guidance, England

Det här rapporten från Fire Industry Association (FIA), England som är daterad september 2012 ger en vägledning om risker med legionella i fasta sprinklersystem och hur de riskerna  kan minskas. Rapporten innehåller dessutom en modell för att kunna bedöma risken för legionella i ett fast vattensprinklersystem.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.