Lastbilsbrand på Stena Nautica den 24 januari 2013

En brand inträffade tidigt på morgonen den 24 januari på passagerarfärjan Stena Nauticas bildäck. Ombord fanns totalt 138 personer som alla klarade sig utan skador. När Sjöräddningen tog emot larmet om branden klockan 04.55 på morgonen, befann sig färjan cirka tio nautiska mil utanför Varberg, dit den varit på väg från Grenå i Danmark med 138 personer ombord, varav ett 40-tal i besättningen.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.