Länkar

Här samlar vi en rad länkar som ska vara resurser för Sprinklerfrämjandets medlemmar.

Brandskyddsföreningen Sverige

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Besök deras hemsida här

Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB

SBSC certifierar inom Brandskyddsföreningens (SBF) och Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF) verksamhetsområden dvs produkt, person, ledningssystem och företag. Besök deras hemsida här

Norsk Brannvernforening

Norsk Brannvernforening är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Norge. Besök deras hemsida här

Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg – OFAS, Norge

Opplysningskontoret for automatiska slokkeanlegg (OFAS) skapades av Financial Services Association 2003 under det ursprungliga namnet Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS). Namnet ändrades under 2010 till Informationscentralen för automatiska släcksystem under 2010, medan organisationens uppdrag vidgades.

Dess huvudsakliga syfte är att öka antalet automatiska släcksystem i Norge och förbättra kvaliteten på befintliga anläggningar. Besök deras hemsida här

Finans Norge – FG Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd – FG – ingår i organisationen Finansnæringens Fellesorganisasjon – FNO.

FG inrättades 1977 av försäkringsbranschen i Norge, med målet att utarbeta regler och godkännande och certifiering av säkerhetsutrustning och säkerhetsföretag i syfte att minimera riskerna för svåra konsekvenser vad avser brand- & inbrottsskador. Besök deras hemsida här.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade. Besök deras hemsida här

Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Besök deras hemsida här

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – SP

SP är en internationellt ledande koncern och SP-koncernen arbetar i olika forskningsmiljöer. SP-koncernen driver och medverkar i en rad aktuella kompetenscentrum tillsammans med universitet, högskolor och andra institut samt näringslivet. Besök deras hemsida här

Dansk Branntekniskt Institut – DBI

DBI är Danmarks centrum för brandtekniska frågor. Besök deras hemsida här

Lunds Universitet – Lth

Med den här länken hittar alla intressanta publikationer i form av examensarbeten och forskningsprojekt som gjorts av universitetet inom områdena Brandteknik & Riskhantering sedan 1966 . Besök deras hemsida här

National Fire Protection Association – NFPA

Här hittar du mängder av råd och stöd i ditt brandskyddstekniska arbete. Besök deras hemsida här

Vertrauen durch Sicherhet – VdS

VdS är SP är en internationellt ledande koncern och arbetar inom olika forskningsmiljöer. Deras affärsområden visar deras samlade kompetens inom viktiga bransch- och samhällsområden som industri och andra kommersiella verksamheter. Besök deras hemsida här

International Fire Sprinkler Association – IFSA

IFSA är en ideell organisation som bildades 1999 ”för att främja och stärka verksamhet med tillverkning och installation av sprinklersystem i alla typer av byggnader, från bostadshus till industribyggnader. Besök deras hemsida här

National Fire Sprinkler Association – NFSA

Det här är en viktig organisation som varit delaktiga i att utveckla sprinklertekniken och de kunskaper som vi alla behöver om sprinkler. Här kan t.ex. ladda ner ditt eget exemplar av ”SQ Magazine” med länken ”Advertise”. Besök deras hemsida här

FM Global

Här hittar du mängder av råd och stöd i ditt brandskyddstekniska arbete genom att logga in på deras brandtekniska datablad och hitta svar på de flesta frågor som du kan ha. Besök deras hemsida här

European Fire Sprinkler Network – EFSN

Det här är den Europeiska Sprinklerorganisationen där det finns en mängd intressanta fakta att hämta om sprinkler i Europa. Den här länken ansluter till deras hemsida där en mängd fakta går att få om europeiska branderfarenheter och om senaste nytt från samma marknader. Besök deras hemsida här

British Automatic Fire Sprinkler Association – BASFA

BAFSA – Den engelska systerorganisationen till Sprinklerfrämjandet är Storbritanniens branschorganisation för dess sprinklerindustri och som firade 35-årsjubileum i slutet av 2008. BAFSA är representerat i en rad statliga organ och deltar i beslutsprocesser avseende brandsäkerhet, lagstiftning uppförandekoder och tekniska standarder. Besök deras hemsida här

American Fire Sprinkler Association – Firesprinkler.org

Det här är en viktig amerikansk organisation där den som söker fakta om sprinklertekniken kan hitta det här. Besök deras hemsida här.

Äldres Brandskydd behöver bli likvärdigt

Omkring 110 människor dör i bränder i Sverige varje år. Den grupp som löper störst risk att skadas eller dödas i bränder är äldre människor. Risken att dö i brand är sex gånger högre för människor som bor inom äldrevården och risken att skadas är hela tio gånger större för äldre än för befolkningen i samhället i övrigt. Besök deras hemsida här