Kostnader för vattensprinkler

I samband med projektdiskussioner om sprinklersystemens kostnader framgår det ofta att många tror att installation, besiktning och årligt underhåll av vattensprinklersystem är dyrt och komplicerat och att sprinkler dessutom orsakar stora vattenskador. Detta är missuppfattningar som beror på okunskap. I det här dokumentet för vi upp dessa detaljer på bordet och reder ut de missuppfattningar som finns på marknaden.

Framförallt redovisar vi hur man med relativt enkla metoder kan uppskatta kostnaderna för vattensprinklersystem där det är väsentligt att skilja på små och stora system. Enklast kan det här beskrivas så att ju fler sprinkler som en installation kräver desto lägre blir priset per m2. Läs därför det bifogade dokumentet genom att klicka på länken till höger.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.