Kostnader för spinkleranläggningar – design, installation, besiktning och årligt underhåll

I samband med projektdiskussioner framgår det ofta att människor tror att installation, besiktning och årligt underhåll av vattensprinklersystem är dyrt och komplicerat och att sprinkler orsakar stora vattenskador. Detta är missuppfattningar som beror på okunskap. Den här artikeln behandlar alla de missuppfattningar som råder om kostnadernas storlek.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.