Kiwa Inspecta Sverige

Besöksadress:  Ramgatan 7, Karlstad

Postadress:  Ramgatan 7, 653 41 Karlstad

Telefon:  010-479 3000 

Mailadress:  se.info.csc@kiwa.com

Kontaktpersoner:  Mats Spjut (Brandlarm), Raivo Hansen (Sprinkler)

Huvudsaklig verksamhet:  Besiktning och Provning

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  650

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.