Johansson, Olle

Olle Johansson, Skandia, tilldelades Sprinklerpriset 1999. Olle Johansson var en framstående sprinklerförespråkare och var bland annat initiativtagare till de stora och omfattander Loddbyförsöken utanför Norrköping. Han var även en flitigt anlitad förerdragshållare och förde i dessa sammanhang ofta fram fördelarna med sprinkler.

Olle Johansson var under åren yrkesverksam såväl inom kommunal räddningstjänst, Svenska Brandförsvarsföreningen som försäkringsbranschen.

Olle Johansson avled 2002.