Inte självklart med vatten till sprinkleranläggningar

Tidningen Räddningsledaren lyfter i nummer 4 2015 fram problemen med de kommunala vattenverkens negativa inställning till direktanslutning av sprinkleranläggningarna till de kommunala ledningsnäten. Läs deras ledare genom att klicka på länken till höger.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.