Rapporter och statistik

Brand i Clas Ohlsons lagerlokaler, Östra Nordstan, Göteborg 2018-01-03

Klockan 01:27:30 den 3 januari 2018 inkom ett automatiskt brandlarm/sprinklerlarm från Clas Ohlsons butik i Östra Nordstan i Göteborg.

Det visade sig att en brand utbrutit i en av Clas Ohlsons lagerlokaler i Östra Nordstan belägen i källaren -1. Enheter från Gårda stationen ryckte ut. Ytterligare en station kallas senare ut till branden från Lundby stationen.

Brand vid Setra Trävaror AB, Kastets sågverk den 22 december 2017

Setra Trävaror AB Kastets sågverk strax utanför Gävle drabbades av en brand den 22 december 2017. Sågverket ingår i sågverkskoncernen Setra Trävaror AB som är ett av Sveriges största träindustriföretag.

Det var klockan 10.03 på fredagen som brandlarmet gick i justerverket (anläggning som sorterar virke i sågverket) i Kastet i Gävle. Samtidigt med det automatiska brandlarmets aktivering upptäckte en anställd branden, som larmade manuellt.

Tillförlitlighetsstudie för automatiska vattensprinkleranläggningar, Sverige 2004-2015

I denna rapport har tillförlitligheten på automatiska vattensprinkleranläggningar analyserats utifrån tillgänglig statistik i insatsrapporter från 2004-2015 från svensk räddningstjänst (MSB). Misslyckad vattensprinklerinsats har i denna rapport definierats enligt nedan:

”De fall där det automatiska vattensprinklersystemets effekt inte kompenserar de möjliga brandtekniska byten kopplade till BBR, som vanligtvis utförs vid till exempel nybyggnad och ändring av byggnad”.

Färsk engelsk studie på sprinklersystemens effektivitet & tillförlitlighet 2017

Genom ett nära samarbete mellan National Fire Sprinkler Network (NFSN) & National Fire Chiefs Council (NFCC) i England så har man detaljstuderat effektivitet och tillförlitlighet under fem år (2011 – 2016) av tillgänglig officiell statistik av aktiverade sprinklersystem vid brand i England.

Resultatet gav ett imponerande resultat i form av 99 % tillförlitlighet för alla typer av byggnader och anläggningar. Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på länken till höger.