Artiklar

Brand vid Setra Trävaror AB, Kastets sågverk den 22 december 2017

Setra Trävaror AB Kastets sågverk strax utanför Gävle drabbades av en brand den 22 december 2017. Sågverket ingår i sågverkskoncernen Setra Trävaror AB som är ett av Sveriges största träindustriföretag.

Det var klockan 10.03 på fredagen som brandlarmet gick i justerverket (anläggning som sorterar virke i sågverket) i Kastet i Gävle. Samtidigt med det automatiska brandlarmets aktivering upptäckte en anställd branden, som larmade manuellt.

Brand i Allum köpcentrum i Partille aktiverade sprinklersystemet 24 febr 2017

Köpcentrumet Allum fick utrymmas efter en brand.  Åtta räddningsenheter från räddningstjänsten i Storgöteborg kallades till brandplatsen.

– Branden orsakade en kraftig rökutveckling, som krävde omfattande restvärdearbete för ventilering för att så snart som möjligt kunna öppna centrumet med en stor mängd butiker, berättade Janne Sevrinsson, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten i Storgöteborg.