Verksamhetsplaner

Vid varje årsmöte fastställs främjandets affärsplan och budget.

Verksamhetsplan 2014

Sprinklerfrämjandets styrelse fastställer varje år en affärsplan för den verksamhet som planeras för organisationen där de övergripande målen diskuteras och där detaljerade handlingsplaner upprättas som är direkt länkade till affärsplanen.

Läs vidare

Verksamhetsplan 2013

Sprinklerfrämjandets styrelse fastställer varje år en affärsplan för den verksamhet som planeras för organisationen där de övergripande målen diskuteras och där detaljerade handlingsplaner upprättas som är direkt länkade till affärsplanen.

Läs vidare