Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Besöksadress:  Elof Lindälvs gata 1, Göteborg

Postadress:  Elof Lindälvs gata 1, 414 58 Göteborg

Telefon:  031-704 25 00

Mailadress:  tore.larsson@aohab.se

Kontaktperson:  Tore Larsson

Huvudsaklig verksamhet:  VVS-, sprinkler- samt styr- och övervakningsprojektering.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet med tyngdpunkt på västra Sverige

Antal anställda:  Drygt 45, varav 2 sprinklerprojektörer

Besök vår hemsida här