Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Besöksadress:  Elof Lindälvs gata 1, Göteborg

Postadress:  Elof Lindälvs gata 1, 414 58 Göteborg

Telefon:  031-704 25 00

Mailadress:  tore.larsson@aohab.se

Kontaktperson:  Tore Larsson

Huvudsaklig verksamhet:  VVS-, sprinkler- samt styr- och övervakningsprojektering.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet med tyngdpunkt på västra Sverige

Antal anställda:  Drygt 45, varav 2 sprinklerprojektörer

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.