Infjärdens Värme AB

Besöksadress:  Fläktgatan 11, Piteå

Postadress:  Fläktgatan 11, 941 47 Piteå

Telefon:  010-414 40 00

Mailadress:  info@ivab.com

Kontaktperson:  Anders Westerberg,  anders.westerberg@ivab.com

Huvudsaklig verksamhet:  VVS- och sprinklerinstallationer. Utför installationer, service, projektering av alla typer av sprinklersystem.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela Sverige

Antal anställda: 110

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.