If Skadeförsäkring

Besöksadress:  Barks väg 15, Bergshamra, Stockholm

Postadress:  106 80 Stockholm

Telefon:  0771-43 00 00, mobil: 072-712 57 62

Mailadress:  jane.haglund@if.se

Kontaktperson:  Jane Haglund

Huvudsaklig verksamhet:  Nordens ledande skadeförsäkringsbolag. Erbjuder sakförsäkringslösningar för allt från privatpersoner till globala storföretag

Geografiskt verksamhetsområde:  Nationella marknader är Norden, Baltikum och Ryssland. Service för kunder med internationell verksamhet via filialkontor och nätverk

Antal anställda:  6 700

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.