Hultmark Sweden AB

Besöksadress: Dunhammarvägen 18

Postadress: 374 51 Asarum

Telefon: 0709-298052

Mailadress: jens@hultmarksweden.com

Kontaktperson: Jens Hultmark

Huvudsaklig verksamhet: Distribuerar och Installerar Ultrafog vattendimma

Geografiskt verksamhetsområde: Hela landet

Antal anställda: 12

Besök vår hemsida här: hultmarksweden.se