Home Fire Sprinkler Assessment – 2013, The Fire Protection Research Foundation, USA

Den här rapporten från Fire Protection Research Foundation uppdaterar en tidigare rapport från 2008. Rapportens mål har varit att göra en allmän studie över kostnadsutvecklingen i USA för installation av boendesprinkler. Studien visar bl.a. att kostnaden för installation av boendesprinkler är lägre i denna studie daterad 2013 jämfört med 2008-års siffror.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.