Holmstedt, Gösta

Gösta Holmstedt har sedan januari 2007 och fram till april 2018 varit verksamhetsansvarig på Sprinklerfrämjandet. Göstas engagemang, kunskap och hans omfattande nätverk har varit en stor del i Sprinklerfrämjandets positiva utveckling genom de åren som Gösta har varit verksam inom organisationen.

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- & återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.

Gösta har dessutom under flera år under 1980-talet varit ordförande i FSAB’s sprinklernämnd samt deltagit som svensk representant under samma tidsperiod i det europeiska sprinklersamarbetet inom CEA, med utvecklingen av Europeiska sprinklerregler.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.