Försörjning av brandvatten hotad!

Hur kommer brandvattenförsörjningen att se ut i framtiden? Hög vattenkvalitet kräver hög genomströmning i klenare dimensioner samtidigt som kommunerna vill ha färre brandposter för att minska underhållskostnaderna. Var ligger ansvaret för att hålla kapaciteten på vatten för brandsläckning och vilka regelverk går det att referera till? Referat från en konferens arrangerad av Föreningen Sveriges Brandbefäl april 2015

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.