FM Global

Besöksadress:  Birger Jarlsgatan 27, 2 tr (Stockholm Branch Office)

Postadress:  Birger Jarlsgatan 27, 2 tr, 111 45 Stockholm

Telefon:  08-453 92 00

Mailadress: rasmus.andersson@fmglobal.com

Kontaktperson: Rasmus Andersson

Huvudsaklig verksamhet:  FM Global is one of the world´s largest business property insurers, whose clients include more than one out of every three FORTUNE 1000-size companies in more than 100 countries. For nearly 180 years, clients have worked with FM Global to develop robust property insurance and engineering solutions to protect their business operations from fire, natural disasters and other types of property risk.

Geografiskt verksamhetsområde:  Worldwide

Antal anställda:  More than 5 200 employees, including 1 800 loss prevention engineers, in 65 locations worldwide.

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.