Färsk engelsk studie på sprinklersystemens effektivitet & tillförlitlighet 2017

Genom ett nära samarbete mellan National Fire Sprinkler Network (NFSN) & National Fire Chiefs Council (NFCC) i England så har man detaljstuderat effektivitet och tillförlitlighet under fem år (2011 – 2016) av tillgänglig officiell statistik av aktiverade sprinklersystem vid brand i England.

Resultatet gav ett imponerande resultat i form av 99 % tillförlitlighet för alla typer av byggnader och anläggningar. Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på länken till höger.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.