Erfarenheter från funktionskontroll av sprinkler – SP, december 2016

Sedan några år tillbaka genomför SP Fire Research funktionskontroll av sprinkler som har demonterats från sprinkleranläggningar i Sverige och Finland. Resultaten visar att de flesta sprinkler fungerar som de ska, däremot är det vanligare att den termiska trögheten överskrider acceptabla värden.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.