EFSN 2014 – Activities and Progress

Alan Brinson, EFSN, presenterade sin organisations aktiviteter på Sprinklerfrämjandets årsmöte den 8 april 2014.

Hans presentation är här tillgänglig i sin helhet i pdf-format genom länken till höger.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.