Effektivare sprinkler i framtidens vägtunnlar

Att dimensionera sprinklersystem på rätt sätt är en svår konst. Nu visar unika fullskaleförsök utförda av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, avdelningen för Fire Research (tidigare SP Brandteknik) att det släcksystem som Trafikverket har beslutat sig för att använda i nybyggda vägtunnlar i vårt land fungerar MYCKET EFFEKTIVT!

Läs den bifogade artikeln i sin helhet skriven av Glenn Appel, projektledare vid SP.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.