Den svenska sprinklerstatistiken för 2017

Den här statistiken är sammanställd i mars 2018 och visar på att antalet sprinklerhuvuden som totalt har installerats i Sverige under år 2017 har passerat den magiska gränsen av 600 000 huvuden.  Det är en ökning jämfört med 2016 med ca 14.6 %. Antalet totalt installerade sprinklerhuvuden i Sverige för hela året 2017 blev lite drygt 633 060 stycken inklusive boendesprinkler. Antalet boendesprinklerhuvuden som installerades blev ca 35 000 st huvuden.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.