Den svenska sprinklerstatistiken för 2016

Den här statistiken är sammanställd i mars 2016 och visar på att antalet sprinklerhuvuden som totalt har installerats i Sverige under år 2016 liksom de senaste åren har passerat den magiska gränsen av 500 000 huvuden.  Antalet totalt installerade sprinklerhuvuden i Sverige för hela året 2016 blev lite drygt 540 500 stycken inklusive boendesprinkler. Antalet boendesprinklerhuvuden som installerades blev ca 32 436 st huvuden. Det är en sänkning med ca 28 % jämfört med år 2015.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.