Den svenska sprinklerstatistiken för 2015

Den här statistiken är sammanställd i februari 2016 och visar på en ökning av det totala antalet installerade sprinklerhuvuden under 2015 jämfört med år 2014 (ökningen är nära 2 %). Antalet installerade sprinklerhuvuden i Sverige har för första gången sedan statistik började föras passerat 570 000 st. Antalet boendesprinklerhuvuden som installerades blev ca 44 866 st huvuden. Även det en mycket stor ökning med 23,3 % jämfört med år 2014.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.