Den svenska sprinklerstatistiken för 2014

Den här statistiken är sammanställd i februari 2015 och visar på en avsevärd ökning av det totala antalet installerade sprinklerhuvuden under 2014 jämfört med år 2013 (ökningen är nära 9 %). Antalet installerade sprinklerhuvuden i Sverige har för första gången sedan statistik började föras passerat 560 000 st. Antalet boendesprinklerhuvuden som installerades blev fler än 36 400 st huvuden. Även det en ökning med 6,45 % jämfört med år 2013.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.